AUTOBAZAR MH CAR

Historie našeho autobazru sahá až do roku 1997, kdy můj otec pan Ladislav Henzl st. dokončil náročnou
rekonstrukci objektu bývalého státního statku, kde se nyní nachází výstavní plocha autobazaru MH CAR.
Novodobá historie MH CAR se začala psát v roce 2003.  Po domluvě s otcem – majitelem objektu jsme
se společníkem R. Matějíčkem začali provozovat svůj vlastní AUTOBAZAR MH CAR. Název vznikl
„originálně“, spojením prvních písmen našich příjmení, Matějíček a Henzl. První roky podnikání byly
pracovně velice náročné, ale vynaložené úsilí se vyplatilo. Firma fungovala. Prodávali jsme cca 50 vozů
měsíčně a v nabídce našeho autobazaru bývalo kolem 150 vozidel. Jako všechny podnikatele i nás velice
zasáhla krize roků 2008-2009. Rok 2008 přinesl i další zásadní událost – rozchod se společníkem
p. Matějíčkem. Po dohodě jsem si ponechal název AUTOBAZAR MH CAR a pokračoval v započaté
činnosti. Během roku 2013 došlo k rekonstrukci výstavních ploch autobazaru a stavbě nového oplocení.

V současné době tvoří náš kolektiv dva prodejci a moje maličkost. Našim zákazníkům nabízíme
narozdíl od konkurence vozidla všech cenových kategorií. Koupíte si u nás vozidlo za 5.000,- Kč,
stejně tak vozidla za statisíce. Od ostatních se chceme lišit tím, že si na nic nehrajeme. Chcete k nám
do prodeje postavit vůz na náhradní díly v hodnotě pár stokorun? Nemáme s tím žádný problém.
Stále je to auto a my provozujeme autobazar.

Jako jedni z mála jsme stále zachovali klasický komisní prodej vozidel (tedy zprostředkování prodeje),
tak jak to bývalo běžné ještě v předrevolučních dobách. Druhou, větší část nabídky tvoří vozy,které
sami vlastníme.Toto jsou dvě základní formy prodeje vozidel v autobazaru, bližší vysvětlení najdete zde:

FOTOGALERIE AREÁLU

PRODEJ VYKOUPENÝCH VOZIDEL

v tomto případě je vozidlo majetkem autobazaru, ten také zodpovídá za jeho technický stav a drží zákonem
stanované záruky. Kupujete tedy auto přímo od nás a v případě problému s vozidlem
komunikujeme opět spolu.

KOMISNÍ PRODEJ VOZIDEL

Vozidlo je až do prodeje majetkem původního majitele. Ten také zodpovídá  za jeho technický stav a drží
zákonem stanovené záruky. Autobazar je v roli zprostředkovatele prodeje. Zajistí pro kupujícího vozidla
jeho prohlídku, zkušební jízdu, sepíše smlouvu o prodeji a ve valné většině zajistí vyřízení veškeré
administrativy spojené s převodem vozidla.Vozidlo je nabízeno na ploše našeho autobazaru.
Všecha auta jsou také inzerována na všech důležitých internetových portálech, např: sauto.cz, cars.cz,
tipcars.cz, yauto.cz, autosoft.cz, autobazar.eu atd. Tyto služby poskytujeme za předem dohodnutou provizi
a to 5% z prodejní ceny vozidla – minimálně však 2.000,- KČ včetně DPH.

OBECNÉ INFORMACE

Každá koupě ojetého vozidla je vždy spojena s určitým rizikem, že vozidlo bude vykazovat nějaké nedostatky
a chyby. Logicky z toho vyplívá, že se jedná o zboží použité, užívané třeba i 20 let a to se musí na jeho stavu
negativně podepsat. Očekávat od ojetého vozidla vlastnosti vozu nového tedy není reálné. Proto se klidně
může stát, že u nás zakoupíte vozidlo, které je postiženo korozí, bylo poškozeno  autonehodou, nebo nemá
funkční některé komponenty, či systémy. Snažíme se Vás na tyto závady vždy upozornit v záznamu
o technickém stavu vozidla.Vývojem elektrických systémů ve vozidlech jsou tyto nedostatky stále častějším
problémem ojetin. Bohužel tomu nelze efektivně předcházet. Jeden den el. oučástka funguje  a druhý den
její život končí…. a problém je na světě. Obecně lze říct, že kvalita nových vozidel je stále nižší a jejich
životnost je kratší. Je to podobné jako s domácími spotřebiči. Někteří si ještě pamatujeme dobu,
kdy televize, pračka, lednička fungovala 15 let. V dnešní době je to požadavek z říše snů. Bohužel tento trend
zasáhl i automobilový průmysl. Snažíme se k oprávněným reklamacím přistupovat tak, aby klient zůstal
i po problému spokojeným zákazníkem. Na druhou stranu nelze vyhovět každému a to právě proto,
že prodáváme auta ojetá, tedy použitá a nelze reklamovat nebo požadovat opravu komponentů poškozených
vlivem stáří a používáním vozidla. Každý kdo se rozhodne koupit si ojeté vozidlo si musí vyhodnotit,
zda je ochoten tato rizika podstoupit.